Müügitingimused

 • Müügitingimuste kehtivus 
  1. Müügitingimused kehtivad ww.meelas.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja 24EE OÜ (edaspidi www.meelas.ee) vahel kaupade ning teenuste ostmisel ja müümisel.Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.meelas.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.www.meelas.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.meelas.ee veebilehel.
  Hinnainfo 
  1. Kõik www.meelas.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.Ostuhinnale lisandub transpordi hind.Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja www.meelas.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.www.meelas.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.meelas.ee veebilehel.
  Kuidas ostu sooritada?
  1. Lisage soovitud tooted ostukorvi vajutades soovitud toote lingile “Lisa korvi”.Tellimuse vormistamise lehel jälgige, et toode oleks teile sobivas kättesaamise asukohas ja seejärel vajutage ostukorvis lingile „Mine Maksmaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda tasuda läbi Maksekeskuse pangalinkide või kaardimaksega. Kõik tehingud toimuvad Maksekeskuse turvalises keskkonnas.Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige makseviis (SEB, Swedbank, LHV, Coop, Liisi, Findora, Luminor, Poco pay) ja vajutage lingile „Maksanˮ. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma.Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.Täitke tellimuse vormistamise leheküljel olevad lahtrid “Tellija andmed” tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.www.meelas.ee veebipoes sooritatud tellimuste kohaletoimetamine toimub kuni 7 tööpäeva jooksul.
  Müügilepingu jõustumine
  1. Kauba müügilepinguga kohustub www.meelas.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või www.meelas.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub www.meelas.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist www.meelas.ee pangakontole.
  Kohaletoimetamine 
  1. Kaup tarnitakse kliendi poolt valitud tarenkanali kaudu.Kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.www.meelas.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida www.meelas.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
  Tagastamisõigus 
  1. Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole www.meelas.ee veebipoest tellimise eripära.Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@meelas.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui www.meelas.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema. www.meelas.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea www.meelas.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  Vääramatu jõud 
  1. www.meelas.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida www.meelas.ee ei saanud mõjutada või ette näha.
  Pretensioonide esitamise kord 
  1. www.meelas.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul www.meelas.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad www.meelas.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab www.meelas.ee.www.meelas.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@meelas.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.Tarbijal on õigus nõuda www.meelas.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui www.meelas.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, www.meelas.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
  Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole 
  1. Kui www.meelas.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus www.meelas.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.